Ivana Puljić

Nagrade

2005.
Treća nagrada “culturalweb.it”, I Colori del Lazio (Boje Lacija)
Kurator Maurizio Pizzuto, Umjetnička kritika od Stefanie Massari
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari (Nacionalni Muzej Umjetnosti i Narodnih Običaja)
Rim, Italija

          
2004
Prva nagrada za slikarstvo Espressioni (Izrazi), (II Natječaj za slikarstvo, fotografiju i kazalište,  “Identitet metropole”)
Kuratori i umjetnički kritičari Duccio Trombadori i Carlo Fabrizio Carli
Teatro dei Satiri
Rim, Italija